Persyaratan Sijil Off Buku Pelaut

Sijil Off Online dan Manual Buku Pelaut

Halo Syahbandar mengenai Sijil Off Online dan Manual Buku Pelaut

Apa itu Sijil Off Online dan Manual Buku Pelaut? Secara sederhana, sijil off merupakan proses pengesahan yang dilakukan oleh Syahbandar untuk mengesahkan masa berkhidmat seseorang pelaut kapal.

Pada dasarnya, sijil off terbahagi kepada dua jenis iaitu online dan manual. Sijil off online adalah proses pengesahan yang dilakukan secara atas talian melalui sistem eSijil Off atau eSOf. Manakala sijil off manual pula adalah proses pengesahan yang dilakukan secara fizikal dengan cara menghantar borang sijil off ke jabatan pengurusan Syahbandar.

Persyaratan Kepelautan “Sijil Off Pada Buku Pelaut”

Bagaimana dengan persyaratan kepelauntan untuk mendapatkan sijil off pada buku pelaut? Setiap calon pelaut harus mempunyai buku pelaut dan berkhidmat atau memiliki masa berkhidmat dalam kapal-kapal pelayaran terlibat dalam perdagangan antarabangsa.

Dalam proses permohonan sijil off, calon pelaut juga dikehendaki untuk mengemukakan sijil-sijil yang diperlukan seperti sijil kelayakan kepala machinist, pasport, dan kad pengenalan. Calon pelaut juga dikehendaki untuk mengemukakan dokumen sokongan lain seperti surat pengesahan majikan, sijil pendedahan kesihatan, dan dokumen pendidikan.

Apa Kelebihan Sijil Off Online dan Manual Buku Pelaut?

Kedua-dua jenis pengesahan sijil off mempunyai kelebihan tersendiri. Antara kelebihan sijil off online adalah proses yang lebih pantas dan mudah. Calon pelaut hanya perlu mengakses laman web eSijil Off dan mengisi maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan sijil off mereka. Sijil off online juga memberi kemudahan kepada pelaut untuk membuat pembayaran secara dalam talian dalam masa yang sama.

Manakala, kelebihan sijil off manual adalah prosesnya yang lebih jaminan kebolehpercayaan dan kesahihan. Dalam proses sijil off manual, pelaut perlu menghantar borang sijil off mereka ke jabatan pengurusan Syahbandar. Proses ini selalunya melibatkan beberapa proses penyemakan oleh pegawai yang berkelayakan.

Apa Kekurangan Sijil Off Online dan Manual Buku Pelaut?

Sijil off online juga mempunyai kekurangan terutamanya apabila berlaku masalah teknikal dalam laman eSijil Off. Calon pelaut mungkin mengalami kelewatan dalam mendapatkan sijil off mereka akibat masalah teknikal dalam sistem.

Manakala, kekurangan sijil off manual adalah prosesnya yang lebih panjang dan memerlukan lebih banyak masa. Pelaut perlu menghantar borang sijil off mereka ke jabatan pengurusan Syahbandar dan menunggu proses pengesahan penyemakan sebelum mendapatkan sijil off mereka. Pelaut perlu menunggu lebih lama berbanding dengan proses sijil off online.

Bagaimana Cara Memohon Sijil Off Online?

Bagi calon pelaut yang ingin memohon sijil off online, mereka boleh melakukannya dengan mengakses laman web eSijil Off di https://esijiloff.marine.gov.my/. Calon pelaut dikehendaki untuk mengisi maklumat peribadi mereka, maklumat mengenai kapal dan majikan mereka, dan maklumat kelayakan mengikut kategori sijil off yang hendak dipohon.

Calon pelaut juga perlu memasukkan maklumat bayaran melalui kaedah pembayaran dalam talian seperti kad kredit atau debit. Setelah permohonan dan pembayaran disahkan, calon pelaut akan menerima sijil off mereka dalam masa yang singkat.

Bagaimana Cara Memohon Sijil Off Manual?

Bagi calon pelaut yang ingin memohon sijil off manual, mereka perlu melengkapkan borang permohonan sijil off yang boleh didapati dari jabatan pengurusan Syahbandar atau muat turun dari laman web Syahbandar. Calon pelaut perlu mengisi maklumat peribadi mereka, maklumat kapal dan majikan mereka, dan kategori sijil off yang hendak dipohon.

Calon pelaut juga perlu melampirkan sijil-sijil kelayakan dan dokumen sokongan seperti sijil kelayakan kepala machinist, pasport, kad pengenalan, surat pengesahan majikan, sijil pendedahan kesihatan, dan dokumen pendidikan. Setelah borang pemohonan dan dokumen sokongan diserahkan ke jabatan pengurusan Syahbandar, proses penyemakan akan dijalankan untuk mengesahkan permohonan sijil off calon pelaut.

Berapa Kos Permohonan Sijil Off Online dan Manual Buku Pelaut?

Kos permohonan sijil off online dan manual adalah berbeza-beza bergantung kepada kategori sijil off yang hendak dipohon. Kos permohonan sijil off juga bergantung kepada tempoh berkhidmat calon pelaut dalam kapal-kapal pelayaran terlibat perdagangan antarabangsa.

Biasanya, sijil off online adalah lebih murah berbanding dengan sijil off manual. Calon pelaut perlu membayar kos permohonan sijil off online sebelum mereka mendapatkan sijil off mereka. Kos permohonan sijil off manual pula dijelaskan oleh jabatan pengurusan Syahbandar semasa proses permohonan dilakukan.

Dadan

Halo, Saya adalah penulis artikel dengan judul Persyaratan Sijil Off Buku Pelaut yang dipublish pada 23 April 2023 di website Keep Cornwall Whole

Artikel Terkait

Leave a Comment